شکر خداکه مادر من اهل روضه بود

شکر خداکه مادر من اهل روضه بود
با لقمه ی حلال پدر قد کشیده ام
62
1
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعروحید قاسمی
قالبتک بیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت