شهید علی ، ای شهود علی

شهید علی ، ای شهود علی
مکن گریه ابر کبود علی
مخوان قصه ی مرگ پروانه را
که لرزد چو شمعی وجود علی
مرو فاطمه فاطمه جان مرو(4)
امیدم از این زندگانی مرو
تو عمری نداری ، جوانی مرو
تو آن همسر با وفائی ، بمان
تو آن مادر مهربانی مرو
مرو فاطمه........
بسوزم چو شمعی ز سو سوی تو
تو از من خجل ، من هم از روی تو
طنابی که بسته به بازوی من
غلافی که بشکسته بازوی تو
مرو فاطمه.........

166
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد,زمینه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت