شما اگر چه نبودید با من اما خوب

شما اگر چه نبودید با من اما خوب
صدای گریه تان را به یاد دارم من
 
قسم به حُرمت زهرایی خودم فردا
به دست نار شما را نمی سپارم من
 
ولُو به کندن یک گوشه ای زچادر خود
برای روز شفاعت گرو می آرم من
 
میان حشر شما را اگر ندیدم  . . . پس
کنار درب جهنم در انتظارم من
 
اگر بناست شما را جدا کنند از ما
قسم به موی سپیدم نمی گذارم من
 
کُمیت جمله ی ابناء آدمی لنگ است
اگر که دست ابوالفضل را نیارم من
 
نگاه بر قد و بالای زرد من نکنید
اگر چه برگ ندارم ولی بهارم من
 
رشید بودم و با درد لاغرم کردند
میان بسترم آنقدر گریه دارم من
 
به غیر سینه سپر کردنم چه می کردم
شبیه شیر خدا که سپر ندارم من
 
هزار شکر که شرمنده ی خدا نشدم
اگر چه دست ندارم علی که دارم من
17
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت