شب قدر است و شد عید امشب

شب قدر است و شد عید امشب
خورشید دلها تابید امشب
لاله ی نرجس خندید امشب
نور سماوات آمد یا ابا صالح
علت حیات آمد یا ابا صالح
عطر صلوات آمد یا ابا صالح
خوش آمدی یا مولا یا اباصالح
حسن حق در آغوش حسن
با یک گل عالم گشته گلشن
یا رسول الله چشمت روشن
کعبه ی مقصود آمد یا اباصالح
حجت معبود آمد یا اباصالح
مهدی موعود آمد یا ابا صالح
خوش آمدی یا مولا یا ابا صالح
عالم میباشد در پناهش
غم میرود بایک نگاهش
جان فدای آن روی ماهش
جانها به لب رسیده یا اباصالح
ای طلعت رشیده یا ابا صالح
قدم بنه بر دیده یا اباصالح
خوش آمدی یا مولا یا اباصالح

94
0
موضوعولادت امام زمان (عج)
گریزمدح امام زمان (عج) | مناجات با امام زمان (عج)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت