شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید

شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید
و مرگ را طلبیدن به تو نمی آید
 
خودت بگو که مگر چند سال داری تو؟
جوان شهر خمیدن به تو نمی آید
 
هزار بار نگفتم نیا به دنبال م؟
میان کوچه دویدن به تو نمی آید
 
فقط بلند نشو ، چون که زود می افتی
بدون بال ، پریدن ، به تو نمی آید
 
تلاش کن که دو چشمی مرا نگاه کنی
چنین ندیدن و دیدن به تو نمی آید
 
تکان نخور قفس ِ سینه ات تکان نخورد
نفس بلند کشیدن به تو نمی آید
 
بمان که دخترمان را خودت عروس کنی
به آرزو نرسیدن به تو نمی آید
18
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد سنگین
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
حاج سید مهدی میردامادی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت