سیدی ماکو مثلک الغریب شاه بی لشکر از نفس فتاد

سیدی ماکو مثلک الغریب
شاه بی لشکر   از نفس فتاد
در غریبی بر    نیزه تکیه داد
بین دشمن ماند   بی کس و حبیب
سیدی.....
صورتت روی  خاک کربلا
چشم تو گریان   سمت خیمه ها
روی لب داری   ذکر یا مجیب
سیدی ......
نیزه ای دشمن    زد به پهلویت
از جنان زهرا     آمده سویت
ارث مادر شد   بر تو هم نصیب
سیدی......
خنجر دشمن   بر گلوی تو
خواهرت رو زد   بر عدوی تو
قتلگاه پر شد   از شمیم سیب
سیدی.....
سنگ دشمن خورد   بر جبین تو
تیر سه شعبه  در کمین تو
شد ز خون سر   شیبک الخضیب
سیدی.....

245
0
موضوععاشورا | قتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیشور,سیدی ماکو مثلک الغریب
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت