سلام علی سیده النسا

سلام علی سیده النسا
مدافع علی مادر کربلا
سوره ی کوثر بای ذنب قتلت
مادر مادر بای ذنب قتلت
___
عصمت داوری پاک و مطهری
نه سال هل اتی نه سال کوثری
ای گل پرپر چرا شکسته سینه ات
تا روز محشر دلها بود مدینه ات
سلام علی......
میان شعله بود میان خون و دود
نیلوفر بهشت نیلوفر کبود
آتش گرفته بال ملائک در سما
قرآن بگرید شد آیه از سوره جدا
سلام علی...
ای حاصل علی وای از دل علی
عجل وفاتی ات شد قاتل علی
خزان شکسته شاخ گل بهاری ام
گریم و گویم وای از امانت داری ام
سلام علی........

149
2
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت