روئید چو عطر گل حیاتی دیگر

روئید چو عطر گل حیاتی دیگر
در مکه و یثرب ، برکاتی دیگر
 بر خاتم انبیا محمد صلوات
بر حضرت صادق صلواتی دیگر

107
0
موضوعولادت | ولادت حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم) | امام صادق (علیه السلام)
گریزمدح حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم) | مدح امام صادق (علیه السلام)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت