رب صل علی محمد محمد و آل محمد

رب صل علی محمد محمد و آل محمد
خبر از هجر شب آمد مژده ی میلاد نور است
البشارت این خبرها از علامات ظهور است
چراغانی شده تمام کوچه ها
ای امید جهان جهان گوید بی
بیا یابن الحسن
گل مریم با گل نرجس رسد در باغ دنیا
میرسد بانگ اذان از مسجد و دیر و کلیسا
مسلمانان همه مسیحی ها تمام
شهادت میدهند علی باشد امام
بیا یابن الحسن

111
0
موضوعولادت امام زمان (عج)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبشعر نو
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت