دیگر سر آمد غمهای زهرا

دیگر سر آمد غمهای زهرا
میگردم امشب مهمان بابا
این آخرین دیدار ما باشد علی جان
کن گریه بر زهرا و بهر این یتیمان
الوداع مظلوم علی جان
دیگر رسیده صبح وصالم
آیینه ی من بنما حلالم
مولا حلالم کن که دیدم با چه دردی
شب تا سحر با ناله ی من گریه کردی
الوداع مظلوم علی جان

29
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت