دیشب علی در چاه غربت زار میزد

دیشب علی در چاه غربت زار میزد
 از داغ زهرا بر در و دیوار میزد
 دور از نگاه زخمی ام المصائب
پهلوی خودرا بر نوک مسمار میزد
11
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمحمد بنواری (مهاجر)
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت