دهنی بسته و توفیق فغانم دادند

دهنی بسته و توفیق فغانم دادند
یک فلک ناله و یک حلقه دهانم دادند
 
جوهر درد، متاعی است که هر جایی نیست
از چنین جنس، در این کوچه دکانم دادند
 
جگر و چشم و سر و دست بگویند حسین
ای عجب یک دهن و چند زبانم دادند
 
من نه آنم که فروشم به کسی یارم را
قدر این مرحله را هر دو جهانم دادند
 
دل گرفت از من و فرمود دلت را بردار
پای رفتار شکستند و عنانم دادند
 
سر قبرم بنویسید حسین بن علی
زان که از خویش گرفتند و نشانم دادند
 
ز محرّم نروم بار مبندید مرا
سوختم تا که در این خیمه مکانم دادند
14
0
موضوعمناجات با امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | وداع با محرم و صفر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمحمد سهرابی
قالبغزل
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی

حاج کاظم اکبری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت