در را شکستند با کینه توزی قلب حیدر را شکستند

در را شکستند
با کینه توزی قلب حیدر را شکستند
 
ای اهل عالم
آئینه ی روی پـیـمـبـر را شکستند
 
با ضربه ی پا
نامردمان پهلوی مادر را شکستند
 
مادر زمین خورد
وقتی غرور مرد خیبر را شکستند
 
با زورِ قنفذ
در کوچه ها بازوی "کوثر" را شکستند
 
دیوار کوچه
آری شهادت میدهد سر را شکستند
13
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلیرضا خاکساری
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت