داغ خدیجه زد آتش به دلها

داغ خدیجه زد آتش به دلها
صاحب عزا شده حضرت زهرا
علی دلخون و نبی دلغمین
صلی الله علی ام المومنین
پیراهن نبی شد کفن او
با گریه گل ریزند بر بدن او
داده سلامش رب العالمین
صلی الله
چشم مکه شده چشمه ی کوثر
ملائک محزون از حزن پیمبر
گریان اسلام و نوحه خوان شد دین
صلی الله

111
0
موضوعوفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت