دارد غریبی تو نفس گیر می شود

دارد غریبی تو نفس گیر می شود
باید به پشت در بروم دیر می شود
 
در باغ خُرّم من و تو یا علی ببین
باد خزان چگونه سرازیر می شود
 
این دشمن حرامی و روبه صفت چرا
این جا برای شیر خدا شیر می شود
 
در بین شعله سوره تکبیر خواندنی است
این سوره پیش چشم تو تفسیر می شود
 
در پشت در به راه تو می جنگم و ببین
این میخ ها به سینه ی من تیر می شود
 
این در شکست و دختر من هُل کرده است
او را به حجره ای ببرش پیر می شود
 
اَجر رسالت پدرم را گرفته ام
با ضرب در زفاطمه تقدیر می شود
 
زاین پس دگر نیاز به عم یجیب نیست
دارد دعای فاطمه درگیر می شود
14
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمجتبی شکریان همدانی
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد سنگین
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت