خواب دیدم قبرتان آخر طلایی میشود

خواب دیـدم قبرتــان آخر طـلـایی می شود
بُغض مانده در گلو عُقده گشایی می شود
 
دور قـبـر پـاکـتـان بـا دسـت عُشّاق حسـن
خشت ها بر روی هم،بر پا بنایی می شود
 
گـنـبـد و گـلـدسـتـه و ایــوان زیـبـای بــقـیـع
عـاقـبـت یــک صـبـح زیـبا رونمایی می شود
 
ایــن دل پُـر درد مـن بــا یــاد اربــاب کـریــم
در مـیـان صـحـن مشغول گدایی می شود
 
بــا نــوای گــرم مـدّاحـان پــاک اهـل بـــیــت
در حـریـم فاطمه نـغـمـه سرایـی می شود
 
بــا سـلامی رو بـه سوی مـرقـد پاک حسین
در بـقیـعِ عـشـق، دلها کـربـلایـی می شود
 
بــا تــوسـل بــر غـریـب نـیـنـوا در صـحـنـتـان
از تـمـام زائـــران مشکل گشایی می شود
69
0
موضوعبقیع و تخریب قبور مطهر اماکن شریف
گریزشهر کربلا ، بین الحرمین و... امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعراصغر چرمی
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد تند
زبانفارسی

حاج میثم مطیعی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت