جلوه گر گشته ، نام پیغمبر

جلوه گر گشته ، نام پیغمبر
طاق کسری شکست بار دگر
از زمین میرسد به غیب خبر
که خدا دیده شد به چشم بشر
کن تماشا خدای را زصفات
که خدا دیدنی است در صلوات
کعبه امشب علی علی گوید
همچو یعقوب دیده می شوید
تا که پیراهن تو را بوید
کعبه هم نور دیده می جوید
تا به سر تو ، سینه باز کند
رو به ابروی تو نماز کن
خیمه ات هر کجاست ، غار حراست
نور سبحان ربی الاعلاست
بوی سیبش ز عالم بالاست
شب قدر است ، پس شب زهراست
کوثر آورده است خیر کثیر
شب عید است بر یتیم و اسیر
آمد از حسن نیمه ی شعبان
عطر جانبخش نیمه ی رمضان
روی دست حسن بود قرآن
یا که قرآن بدست دارد جان
می وزد رحمت خدا ز نسیم
که کریم آمده است ابن کریم
حاکم صبح مشرقین آمد
وارث اشک و نور عین آمد
زاده ی خیبر و حنین آمد
زائر مرقد حسین آمد
قائم عرش ، قبل میلادت
به ملائک ، خدا نشان دادت
ماه محراب ساجدین هستی
ذکر "ایاک نستعین" هستی
زینت زین العابدین هستی
نور تسبیح اهل دین هستی
چه مقامی خدا تو را داده
که ملائک به سجده افتاده
با تو شرع نبی شود زنده
بی تو ایمان شود سر افکنده
درس توحید را تویی بنده
نطق تو علم را شکافنده
علم آن خالق قیوم تویی
بخدا باقرالعلوم تویی
فرش راه تو صبح صادق شد
خانه ات مکتب حقایق شد
با تو قرآن کتاب ناطق شد
از تو هر کس شنید، عاشق شد
یوسفا ، درد نابرادری است
ظلم بر ، شیعیان جعفری است
ای که موسای امتی آقا
سپر رنج و محنتی آقا
تا به زندان غیبتی آقا
در جهان نیست راحتی آقا
بشکن این ، رب سنگ و چوب ما
ای تو کفاره ی ذنوب ما
گوهر اشک و ابر پائیزیم
تا که از انتظار لبریزیم
با رضای رضا در آمیزیم
نام قائم شنیده...برخیزیم
دست بر سر نهیم ، سر به فدات
بهر تعجیل در فرج صلوات
نفس بامداد یعنی تو
برکات زیاد یعنی تو
مجری عدل و داد یعنی تو
جود یعنی...جواد یعنی تو
هر چه خوبی ، شد از شما صادر
اصل تا فرع ، اول و آخر
ای چراغ هدایت دنیا
محرم بارگاه او ادنی
هادی جامعه بگو با ما
جامعه ، نافله ، و عاشورا
که پیام شما سعادت ماست
ذکر نام شما عبادت ماست
آینه در غبار مانده بیا
حسن حق در حصار مانده بیا
جاده ها بی سوار مانده بیا
بی امان انتظار مانده بیا
سیصدو چند جمعه ، جا ماندیم
ندبه ی یابن عسکری خواندیم
کعبه ی بی نشان ما لبیک
آفتاب جهان ما لبیک
آخرین آسمان ما لبیک
ای امام زمان ما لبیک
کن دعایی که رو سپید شویم
در سپاه شما شهید شویم

88
0
موضوعولادت امام زمان (عج)
گریزمناجات با امام زمان (عج) | مدح امام زمان (عج)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت