تا صوت قرآن از لب آنها می آید

تا صوت قرآن از لب آنها می آید
کفر تمام نیزه ها بالا می آید
 
دجال های کوفه درحال فرارند
دارد سپاه زینب کبری می آید
 
سد سپاه کفر را درهم شکستند
تکبیرهای حضرت سقا می آید
 
انگار که زخم فدک سر باز کرده
ازهرطرف فریاد یا زهرا می آید
 
- خون علی گویان عالم را بریزید-
ای دشنه ها، تازه ترین فتوا می آید
 
آداب جنگ کربلا مثل مدینه است
چون ضربه هاشان سمت پهلوها می آید
 
ای نیزه داران، نیزه هاتان را مکوبید
روز مبادا،عصرعاشورا می آید
 
خون گلوشان خاک را بی آبرو کرد
آسیمه سربا طشت خود یحیی می آید
 
ای تیغ های کند، با تقسیم سرها
چیزی از آنها گیرتان آیا می آید!؟
 
این اولین باریست که از پشت خیمه
دارد صدای گریه ی آقا می آید
 
زینب بیا از خیمه ها بیرون، که تنها
با دیدن تو حال آقا جا می آید
239
0
موضوعدو طفلان حضرت زینب | دو طفلان حضرت زینب امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | حضرت زینب (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها) | مناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | شهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)
شاعروحید قاسمی
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد,واحد سنگین
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
حاج نریمان پناهی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت