بوی سیب حرمت سمت سحر می آید

بوی سیب حرمت سمت سحر می آید
قطع این فاصله از دست تو بَر می آید
 
روز و شب کار شما گریه شده می دانم
باز از دامنتان بوی جگر می آید
 
کاشکی قدر بدانیم جوانی ها را
زود بر شاخه در این فصل ثمر می آید
 
تا نشستیم در این حلقه سر مجلس ما
مادری دست گرفته به کمر می آید
 
روز ها سایه نشین حرم خورشید است
هر که در سایه ی این بیرق اگر می آید
 
شب عاشورایی پیش تو دم می گیرم
عاقبت غربت این جمع به سر می آید
 
تا که آبی بزند بر لبِ لب تشنه ی ما
مادر سینه زنان زود ز در می آید
 
کفنم پیروهن مشکی من کاش شود
رنگ مشکی به کفن هم چقدر می آید
12
0
موضوعمناجات با | مدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشهر کربلا ، بین الحرمین و... امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرحسن لطفی
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه,مناجات
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
حاج محمدرضا طاهری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت