به هر خاکی ، که دل سر زد ، بهشت است

به هر خاکی ، که دل سر زد ، بهشت است
تمام "رفت یا آمد" بهشت است
نجف تا کربلا تنها مسیری است
که آنجا " مبدا و مقصد " بهشت است

240
0
موضوعاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت