با زائرتان ، نام مرا بنویسید

با زائرتان ، نام مرا بنویسید
هر هفته گدای سامرا بنویسید
مهمان امام حسن عسکری ام
در دفتر پنج شنبه ها بنویسید

80
0
موضوعمدح امام حسن عسکری (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت