بانی روضه های شما حضرت خداست

بانی روضه های شما حضرت خداست
بال فرشته های سما، فرش روضه هاست
هر شب ز خُم روضه اگر مست می شویم
تاثیر خوب بودن انگور کربلاست
12
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشهر کربلا ، بین الحرمین و... امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعروحید قاسمی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت