ای یل خیبر شکن ابکنی یا اباالحسن

ای یل خیبر شکن ابکنی یا اباالحسن
گریه بر زهرا کن و گریه بر طفلان من
ای زحق محروم علی
اولین مظلوم علی
خانه ات را یا علی آب و جارو کرده ام
شستشو با اشک خود زخم پهلو کرده ام
ای زحق......
گر دوباره بعد من دشمن آتش آورد
تو بمان در خانه و پشت در زینب رود
ای زحق.....
باغبان شرمنده ام شعله بر گلشن گرفت
غنچه ات را ضربه ی میخ در از من گرفت
ای زحق محروم....

44
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد,نوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت