ای پر کشیده ای پر شکسته

ای پر کشیده ای پر شکسته
بالای قبرت حیدر نشسته
باور نمیکردم چنین روزی ببینم
شمع مزارت گشته قلب آتشینم
یازهرا مظلومه زهرا
با رفتن تو افتادم از پا
من بی تو ماندم تنهای تنها
میمیرم از داغ تو ای یار جوانم
قرآن من بر قبر تو قرآن بخوانم
یا زهرا مظلومه زهرا

33
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت