ای تکیه گاه شانه ی بی یاورم مرو

ای تکیه گاه شانه ی بی یاورم مرو
ای بوسه گاه زخمی بال و پرم مرو
 
بر زندگی ساده نه ساله رحم کن
من التماس می کنمت همسرم مرو
 
روز مرا چو چادر خاکی سیه مکن
ای قبله گاه نور بیا از حرم مرو
 
دستم به دامنت قسمم را قبول کن
زهرا به حق اشک دو چشم ترم مرو
 
خیبر شکن ببین که به زانو در آمده
بی تو غریب می شوم ای همسرم مرو
 
باور نمی کنی که بدون تو بی کسم
کی می شود جدایی تو باورم مرو
 
سنگ صبور من بروی بهر درد دل
سر تا کمر به چاه فرو می برم مرو
 
آنکه ز ساقه نو را شکست«تبت یداه»
یاس کبود من گل نیلوفرم مرو
 
زینب شبی لبش در گوشت نهاد و گفت
کردم دعا که خوب شوی مادرم مرو
12
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) | فتح خيبر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
شاعرقاسم نعمتی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت