ای تمام کائنات در عزایت نوحه گر

ای تمام کائنات در عزایت نوحه گر
ای امام تشنه لب زینب آمد از سفر
السلام ای پاره تن
ای شهید بی کفن
بین شام و کوفه شد راس تو مشکات من
پیکری نیلوفری است زین سفر سوغات من
السلام ای......
ای ملائک نوحه خوان روز و شب در غربتت
لاله لاله اشک من می چکد بر تربتت
السلام......
آسمان از من گرفت اختر من ماه من
خاک قبرت یا اخا شد زیارتگاه من
السلام.......

75
0
موضوعاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت