اگر ای دوست تو را عقده ی عالم به گلوست

اگر ای دوست تو را عقده ی عالم به گلوست
داستان تو غم صحبت سنگ و سبوست
آستان بوس حرم باش و بپرس از در دوست
این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست
 
این چه شمعی است که جان ها همه پروانه ی اوست
 
دل هر کس که حسینی ست ز خود بی خبر است
کشته ی عشق حسین از همه کس زنده تر است
بس که آن جلوه ی توحید مرا در نظر است
هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گر است
 
هر کجا می گذرم جلوه ی مستانه ی اوست
 
هر خدا جوی تمسک به ولایش دارد
هر گرفتار غمی سر به هوایش دارد
هر سری آرزوی بوسه پایش دارد
هر دلی میل سوی کرب و بلایش دارد
 
ما ندانیم چه سِرّی ست که در خانه ی اوست
17
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشهر کربلا ، بین الحرمین و... امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمحمدجواد غفورزاده (شفق)
قالبمسمط
سبک پیشنهادیروضه,واحد
زبانفارسی

حاج میثم مطیعی
کویتی پور
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت