اول عشق تو «لَن» بود نمیدانستم

اول عشق تو «لَن» بود نمیدانستم
آخرش هم «ابَداً» بود نمیدانستم
 
نام عاشق همه جا بیشتر از معشوق است
همه جا صحبت من بود نمیدانستم
 
چشم من خیس شد ، عاشق شدنم هم لو رفت
گریه بر من قَدِغن بود نمیدانستم
 
بعد از این نام مرا نیز فراموش کنید
عشق ، بد نام شدن بود نمیدانستم
 
تا دم خیمه رسیدیم و ندیدیم تو را
دل ما اهل «قَرَن» بود نمیدانستم
 
از لب چشمه مرا تشنه برم گرداندند
تشنگی طالع من بود نمیدانستم
 
مرغ باغ ملکوتم به خدا حیف شدم
در دلم میل چمن بود نمیدانستم
 
شامل مرحمت فاطمه گشتم من اگر
علتش سینه زدن بود نمیدانستم
 
هر کجا نام حسین آمد، باران بارید ...
... مادرش مطمئناً بود نمیدانستم
 
دست و پا میزد و گفتند همه تشنه لب است
نیزه ای بین دهن بود نمیدانستم
 
فاطمه زنده از آن کوچه اگر برگشته
علتش کار حسن بود نمیدانستم
162
0
موضوعمناجات با امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیمناجات
زبانفارسی

حاج مهدی رسولی
حاج مهدی رسولی
حاج عبدالرضا هلالی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت