امشب که چشمم ریزد ستاره ماه رویت را سازم نظاره

امشب که چشمم ریزد ستاره
ماه رویت را سازم نظاره
ترسم که بینم فردا به گودال
راست جدا و  جسم تو پاره
باغ پرپر زینب
ای همسنگر زینب
چه گردد به جای تو
ببرند سر زینب
امان از  دل زینب
اینگونه ماتم  باور نیاید
گویا غم ما   به سر نیاید
یا کن دعایی تا من بمیرم
یا کن دعا تا   سحر نیاید
ای تنها پناه من
شاه بی سپاه من
به معجر نگاه توست
به حنجر   نگاه من
امان از   دل زینب

81
0
موضوعشب عاشورا ، سخنان امام حسین ، سخنان حضرت زینب امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزعاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد,زمزمه,نوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت