امان بده،نده معجر به دست غیرت باد

امان بده،نده معجر به دست غیرت باد
چرا که صبر خدا را به باد خواهی داد
 
هبوط قطره ی اشکت مدینه را لرزاند
هزار رعشه به ارکان آسمان افتاد
 
بیا دوباره بزرگی کن و صبوری کن
بیا و رحم کن آخر به این خراب آباد
 
دل شکسته ی خود را نزن الهه ی عشق
به آب های خروشان هر چه باداباد
 
به جان محسن مان سوی خانه ات برگرد
سفارشات نبی را نبر دمی از یاد
 
ببین که مرد و زن شهر پنبه در گوش اند
در این مدینه به جایی نمی رسد فریاد!
10
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعروحید قاسمی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت