امام سوم منی یا حسین ای پسر حضرت زهرا حسین

امام سوم منی یا حسین
ای پسر حضرت زهرا حسین
میزنم من صدا
کربلا کربلا
از کودکی هستم غلامت
سینه زنان کنم سلامت
سلام بر حسین
ما کودکان که در غمت نشستیم
سپاه حضرت رقیه هستیم
ای گل ولایت
جان ما فدایت
از کودکی هستم غلامت
سینه زنان کنم سلامت
سلام بر حسین
لباس مشکی به تنم یا حسین
بر سر و سینه میزم یا حسین
به دوشم پرچمت
زنده ام   با غمت
از کودکی هستم غلامت
سینه زنان کنم سلامت
سلام بر حسین

81
0
موضوعمدح | مناجات با امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

نا مشخص
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت