از خیمه ها آید امشب صدای ناله ی زینب

از خیمه ها آید امشب
صدای ناله ی زینب
ای جان من دیگر مزن حرف از هجران
بهر تسلای دلم قرآن بخوان
حسین من
در این بیابان چه کنم
با این یتیمان چه کنم
فردا رسد کوه غم و زینب تنهاست
دشتی پر از نامحرم و زینب تنهاست
حسین من
فکری برای کفن کن
کهنه پیراهن به تن کن
فردا باید در زیر تیغ و نیزه ها
عریان ببینم پیکر یوسفم را
حسین من

78
0
موضوعشب عاشورا ، سخنان امام حسین ، سخنان حضرت زینب امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | قتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت