ابری سیاه حائل مهتاب می شود

ابری سیاه حائل مهتاب می شود
چشمی در انتظار رخش قاب می شود
 
بعد از وقوع حادثه ای دلخراش و تلخ
خانوم خانه جسم وتنش آب می شود
 
نُه سال زندگی خوشش مرد آفتاب
در کنج خانه تا به ابد خواب می شود
 
در بین دود و آتش و دیوار و میخ در
مرثیه خوان دختری بی تاب می شود
 
چون بعد از آن دگر لگد و تازیانه ها
جزء رسوم و منطق و آداب می شود
 
بی تو نصیب شادیمان گور می شود
حتی چراغ خانه یمان کور می شود
 
بعد از نبی تمامی نان و غزایتان
با گریه های ممتدتان شور می شود
 
دستان من سیاه و کدر رنگ می شود
تا از ضریح چادرتان دور می شود
 
بعد از غروب رفتنتان مادر حسین
با هر بهانه روضه یمان جور می شود
25
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعررضا پیروی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت