آیینه ی پلک ها ترک می خواهد

آیینه ی پلک ها ترک می خواهد
زخم جگر انگار نمک می خواهد
با گریه بیایید به دادش برسیم !
مادر وسط کوچه کمک می خواهد
14
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعروحید قاسمی
قالبرباعی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج حسن خلج
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت