آسمان غرق هیاهوست به کف، دف دارد

آسمان غرق هیاهوست به کف، دف دارد
این خبر شور به پا کرده ،بزن! کف دارد
 
آنقدر بوسه به دستش به خدا شیرین است
که در این غلغله نوبت شدنش صف دارد
 
دشت هم درقدمش شعرمقفی شده است
آفتاب از هیجان نور مُردف دارد
 
از همان لحظه که خُم درپی خُم رنگین شد
خبرش رفت به دریا ،که به لب کف دارد
 
"در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطریست"
دل من در طلبش شوق مضاعف دارد 
 
خُم و میخانه اسیر لب و پیمانه او
هرسبو زمزمه ای بر سر هر رف دارد
 
بنوازید! بخوانید! زمان مستی ست
این هیاهو همه هو هو همه دف دف دارد
18
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزولادت امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرفاطمه نانی زاده
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت