یا علی ای حامی ختم رسل

یا علی ای حامی ختم رسل
اول و آخر توئی ای عقل کل
 
موج هستی کشتی و دریا توئی
حق توئی پیداوناپیداتوئی
 
ای تو پیدا در ظهور کائنات
وی تو پنهان در حجاب ممکنات
 
جان مجنون قصد لیلائی مکن
جان یوسف را زلیخائی مکن
 
جلوه ای کن تا که موسائی کنم
یا به رقص آیم مسیحائی کنم
 
گریه ما هق هق ما حق حق است
ناله از حجر ولی مطلق است
24
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعراحمد اکبرزاده
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی

حاج حسن خلج
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت