چون صبح الست ، عهد دیرینه گرفت

چون صبح الست ، عهد دیرینه گرفت
قرآن مجسم ، به روی سینه گرفت
فرمود : علی از من و ، من از علی ام
آیینه  به روی دست  آیینه  گرفت

70
0
موضوعغدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت