ولایت علی بن ابیطالب حصنی

ولایت علی بن ابیطالب حصنی
حصنی فمن دخل حصنی
امن من عذابی
آتش نسوزد پیکرم چون غلام حیدرم
خورشید و مه دور سرم چون غلام حیدرم
ولایت...
رمز تمام کائنات یا علی مولا بود
رمز علی در مشکلات حضرت زهرا بود
ولایت.. .
زیبایی عالم اگر حضرت مولا بود
زیبایی مولا علی زینب کبری بود
ولایت....

98
0
موضوعغدیر | مدح امیرالمومنین علی (علیه السلام) | امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی

حاج عبدالرضا هلالی
حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت