هشیار کن ای رسول مستان مرا

هشیار کن ای رسول مستان مرا
از خم بچشان باده پرستان مرا
معراج دوباره ات مبارک باشد
یک بار دگر بگیر دستان مرا

86
0
موضوعغدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت