نازم این بخت که برقرعۀ دل افتادی

نازم این بخت که برقرعۀ دل افتادی
گشته ویرانۀ دل باتو علی آبادی
اگر از نسل من اولادی علی دوست نشد
مُردنش مایۀ فخر است چنین اولادی
16
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرآیت الله محمدحسین غروی اصفهانی
قالبرباعی
سبک پیشنهادیزمزمه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت