مهر مولا از دل عشاق غم بیرون کشید

مهر مولا از دل عشاق غم بیرون کشید

هر زمان که داخل آتش شدم بیرون کشید

یا علی گفتیم و ما را در وجودش راه داد

یا علی گفتیم و ما را از عدم بیرون کشید

خواستم گل بیت بودن را فقط معنا کنم

علتش این بود از کعبه صنم بیرون کشید

دوستان از دشمنان بهتر تو را سر میدهند

ابرویت آنقدر کشته از عجم بیرون کشید

کاظمین ما نجف، مشهد نجف، مکه نجف

میشود از این حرم چندین حرم بیرون کشید

18
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزولادت امیرالمومنین علی (علیه السلام)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت