من مسلمان توام بنده ی دستان توام

من مسلمان توام بنده ی دستان توام
خورده ام می ز ازل خیره به چشمان توام
من جدا از تو یهودی و نصارا باشم
شکر لله که "علی" ، دست به دامان توام
15
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرعلیرضا عنصری
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت