من علی ام که خدا قبله نما ساخت مرا

من علی ام که خدا قبله نما ساخت مرا
جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا
من که یکبار در از قلعه ی خیبر کندم
داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا
48
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزفتح خيبر امیرالمومنین علی (علیه السلام) | هجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمحمد حسین فرحبخشیان (ژولیده نیشابوری)
قالبرباعی
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج مجید بنی فاطمه
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت