من اشک به خون تپیده ام یا مولا

من اشک به خون تپیده ام یا مولا

از چشم غمت چکیده ام یا مولا

گفتند : چرا مرید راهت شده ام ؟

از بس که یزید دیده ام یا مولا

17
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزمناجات با امیرالمومنین علی (علیه السلام)
شاعرمهدی قهرمانی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت