علی دلدار رب العالمین است

علی دلدار رب العالمین است
تمام عشق ختم المرسلین است
علی جنت مکان جنت نشین است
نخ شال علی حبل المتین است
علی عشق یل ام البنین است
ولی الله، امام المتقین است
پیام صاحب قرآن همین است
فقط حیدر امیر المومنین است
140
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج حسین سیب سرخی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت