شعر من از کرم اوست که ارزش دارد

شعر من از کرم اوست که ارزش دارد
این جهان از قدم اوست که ارزش دارد
هیئت ام با علم اوست که ارزش دارد
خادمی حرم اوست که ارزش دارد
 
باز مست از می صهبای غدیرم کردند
عمری است بر در این خانه اسیرم کردند
 
خواستم مدحیه های علوی بنویسم
عامیانه ولی بین المللی بنویسم
خواستم از دم عشق ازلی بنویسم
در دل خود صد وده بار "علی" بنویسم
 
مرتضی کیست که عالم همه دیوانه ی اوست ؟؟
این چه شمعی ست فقط فاطمه پروانه اوست ؟؟
 
خبر آمد که آقای غدیرش کردند
و به فرمان خداوند وزیرش کردند
به ید احمد مختار امیرش کردند
و مرا تا ابدالدهر اسیرش کردند
 
غم ندارم به رسول مَدَنی نائب هست
غصه ای نیست عَلیِ بنِ اَبیطالِب هست
 
گوئیا وحی رسیده نَبیَ الله ، بگو
همه را جمع کن و در وسط راه بگو
برو بر منبر و با یک دل آگاه بگو
" اَشهَدُ اَنَّ عَلیً وَلیُ الله "بگو
 
تو بگو تا همگان بشنوند این اَشهد را
تو بگو تا بشناسند ولی ایزد را
 
مثل امروز همه مالک و عمار شدند
دست در دست علی با نفسش یار شدند
عده ای سخت از این واقعه بیزار شدند
از همان اول کاری چو سگی هار شدند
 
تا قیامت به دو رویان لجن لعنت باد
تا قیامت به دو رویان لجن لعنت باد
 
بعد پیغمبر اسلام ولایت دارد
او به جن و ملک و انس امامت دارد
اوست که بعد نبی حق خلافت دارد
در دل مرد و زن شیعه اقامت دارد
 
چقدر بیعت با شیر خدا شیرین است
هر کسی منکر حیدر بشود بی دین است
 
به خدا دلبر دلهاست تعجب نکنید
بخدا شاه دو دنیاست تعجب نکنید
آری او شافع فرداست تعجب نکنید
همه ی هستی زهراست تعجب نکنید
 
اَسَدُالله ست علی ، کور شود چشم حسود
وَ یَدُ الله ست علی ،کور شود چشم حسود
 
وسط معرکه ها هم قدمش نیست که نیست
گفته حاتم که رقیب کرمش نیست که نیست
بشری نیز حریف قلمش نیست که نیست
بیرقی هم به شکوه علمش نیست که نیست
 
هرکه هرجا که رسیده همه ، کارِ علی است
به خداوند قسم که " همه کاره " علی است
102
0
موضوعغدیر | مدح امیرالمومنین علی (علیه السلام) | امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرعلیرضا خاکساری
قالبترکیب بند
سبک پیشنهادیسرود
زبانفارسی

حاج جواد مقدم
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت