شرط پایان رسالت پدری تو بود

شرط پایان رسالت پدری تو بود
بی وجود تو پیمبر به خدا خاتم نیست
 
خاندانت همگی مظهر اسم اللهند
ولی اندازه تو هیچکسی اعظم نیست
 
همه دلخوشی حیدر کرار توئی
لحظه خنده تو در دل مولا غم نیست
 
همکلام دودم حیدری و حق داری
بهتر از نصفه سیب نبوی همدم نیست
 
حیف نور تو که خرج در و همسایه شود
تو فقط وقف علی باش کسی محرم نیست
 
همه گفتند ولی قند مکرر باشد
هرکه دیوانه عشق تو نشد آدم نیست
 
من از آنروز که خلق تو شدم "گریه کنم"
از زمانیکه خودم هم به خدا یادم نیست
 
بعد از آنیکه پرت خورد به در فهمیدم
نفرت انگیزتر از میخ در این عالم نیست
77
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرسید یاسر افشاری
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت