سیه پوش از محن شد بیت الحرام

سیه پوش از محن شد بیت الحرام
ایمان شد غریب و تنها شد اسلام
با اشک حیدر سوزند کواکب
صلی الله علیک یا ابو طالب
خون می بارد چشم کوثر و زمزم
کفن شد پیکر ، سقای حرم
علی مانده و کوه مصائب
صلی الله علیک یا ابو طالب
پیغمبر گشته زائر تربتش
چشم ملائک گرید بر غربتش
شد سال حزن و سال نوائب
صلی الله علیک یا ابوطالب

80
0
موضوعوفات حضرت ابوطالب (سلام الله علیه)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد