سفره ی احسان خدا حسن

سفره ی احسان خدا حسن
قصه ی نان و هل اتی حسن
نقطه ی تحت بسم الله علی
آیه ی بخشش و عطا حسن
قسم به اشهد ان لا اله الا الله
رسد به چشمه ی خورشید و بگذرد از ماه
به ذره گر نظری سازد آن ولی الله
ای جان من جانان من جانم حسن
جانم حسن جانم حسن جانم حسن
حسن یعنی احلی من العسل
حسن یعنی شمشیر در جمل
حسن یعنی روح صلات ما
یعنی "حی علی خیر العمل"
عدو که کرده به صلح امام ما تردید
شجاعت حسنی را به رزم قاسم دید
چگونه یک تنه با یک سپاه میجنگید
ای جان من جانان من جانم حسن
جانم حسن
پناه خلق دو عالم حسن
معنای کعبه و حرم حسن
قسم به کرامت که میباشد
"سجیتکم الکرم" حسن
اگر تمام ملائک تمام جن و بشر
به یک زمان همه روی آورند بر این در
جواب میدهد آقای ما نفر به نفر
ای جان من جانان من جانم حسن
جانم حسن

91
0
موضوعولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریزمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام) | صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت