در چشم کسی تیر نکردی خود را

در چشم کسی تیر نکردی خود را
از غصه زمینگیر نکردی خود را
با آنکه امیر دو جهانی اما
از نان جوئی سیر نکردی خود را
16
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرسید مجتبی شجاع
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت